KANCELARIA NOTARIALNA HANNA JAWORSKA MARTA POTURALSKA SPÓŁKA CYWILNA


WWW: https://kancelaria-mosina.pl/

Dodano: 2023-02-09

Telefon: 0048604133921

Miejscowość: Mosina

Adres: Poznańska 2

Kod pocztowy: 62-050
Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Notariusz Lubon


Na stronie kancelarii w Mosinie klienci znajdą ważne informacje dotyczące pracy notariusza i dokonywanych przezeń czynności. Do tych ostatnich należą m.in. :

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie w depozyt pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na elektronicznych nośnikach, wyszczególnionych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów w sektorze publicznym,
  • skłądanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonania takiegoż wpisu,
  • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna Hanna Jaworska Marta Gruszczyńska Spółka Cywilna działa w dni robocze. Godziny pracy podano na stronie. Osoby chcące skorzystać z usług, jakie oferuje notariusz, w Luboniu i okolicach, mogą skontaktować się za pośrednictwem telefonu lub pisząc na adres poczty elektronicznej.


Wystaw KomentarzFirmy w Katalogu